Login
login
password
 
WARNING!
This website only for registered business entities conducting business in the field of used cars trading.
To access, please contact the site administrator, the company EXPRESS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
e-mail: aukcja@express.pl, phone 667 072 023.

The required documents are: NIP, REGON and entry in the business register (RH, KRS).

EXPRESS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
ul. Puszkarska 7F, 30-644 Kraków
Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy
KRS: 0000434068, NIP: 677-004-66-33
© EXPRESS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.